top of page
Search

Eeva Lietonen

"Maalauksessa yritän kommunikoida erilaisilla, selvemmillä ja epäselvemmillä merkityksillä. Merkitys voi liittyä merkkiin, väriin, tai muuhun kuvapinnalla tapahtuvaan asiaan. Teoksissa on osasia sisäisistä ja ulkoisista maisemista. Nämä osat ja paikat järjestyvät kuva-alalla elollisiksi, osin määrittelemättömiksi muodoiksi liikkuen hajanaisesta jäsentyneeseen ja takaisin.


Tänä keväänä olen pohtinut seuraavia asioita: materiaalisuus, asioiden väliset jännitteet, pigmentin alkuperä ja käyttöhistoria, tiedostamaton ulottuvuus, pelkistäminen, irtipäästäminen."


Minkälainen sun työskentelyprosessi on?

Maalaaminen alkaa jo maalauspohjan ja öljymaalin valmistamisesta. Olen sekoittanut ja hiertänyt itse maaleja parin vuoden ajan pohtien eri pigmenttien alkuperää ja luonnetta.

Maalin levittäminen maalauspinnalle lähtee väristä, väri herättää tekemisen eloon. Väriajattelussa on mukana kunkin maalin pigmentin luonne. Kukin pigmentti käyttäytyy omalla tavallaan, erot voi olla suuria tai pieniä. Maalaushetkessä ja - tapahtumassa suodatan luonnehavainnot kuva-alalle.


Valitsen siis yhden värin, jolla teen maalauspinnalle jonkin eleen tai luonnoksen, jonka jälkeen reagoin väriin ja muuhun materiaalisuuteen tai eleeseen toisella värillä ja eleellä. Jatkan ensimmäistä elettä joksikin tai maalaan päälle, viereen, välillä pyyhin. Jossain vaiheessa prosessia alan peittämään alla olevia jälkiä enemmän ja pelkistämään maalausta. Viimeaikaiset maalaukseni ovat luonteeltaan melko toteavia, peräti monumentaalisia. En tietoisesti ajattele sommittelua, mutta se on mukana tekemisessäni. Maalaaminen on ajattelua sekä tietoista että tiedostamatonta. En oikeastaan erottele abstaktia ja esittävää toisistaan.Maalausaiheet voi osittain tulla runoudesta, myyteistä, erilaisista kasvutapahtumista, asioiden välisistä jännitteistä tai arkiympäristöstä. En oikeastaan pysty osoittamaan yhtä lähdettä. Aiheet kulkeutuu niin monen suodattimen läpi ja lopulta kietoutuu toisiinsa. Mitä kotinäyttely miljöössä taiteen esittämisessä on mielestäsi kiinnostavaa? Pidän ajatuksesta, että teokset sekoittuvat arkiesineiden kanssa ja muodostaa ehkäpä kollaasimaisen kokonaisuuden. Koti näyttelytilana on mieluisa vaihtoehto taiteen esittämiselle. Mitä kesässä on parasta? Kesässä parasta on metsässä oleminen, uiminen ja loikoilu.bottom of page