top of page
Search

Inka Bell

Inka Bell on utelias ja yksityiskohtainen tekijä, jota kiinnostaa erityisesti kaksiulotteisen ja kolmiulotteisen suhteen tutkiminen, viivan ja muodon merkitys, sekä erilaisten materiaalien luonne. Paperi on näytellyt suurta osaa hänen tähänastisessa työskentelyssä, mutta viimeaikoina Inka on tehnyt kokeiluja myös puun, tekstiilin ja valon kanssa. Paperissa kiehtoo arkipäiväisyys, sen itsepäinen ja samalla herkkä luonne.


Inka Bell, Composition 17, Screen print on (colored) paper, 2019


Inka Bell, Z-5, Screen print, colored paper, 2017


Voitko kertoa sinulle tyypillisistä reliefitöistäsi?

Tällä hetkellä teen pääosin reliefitöitä, eräänlaisia paperiveistoksia, joiden työstäminen tuo minulle etäisesti mieleen kankaan kudonnan. Reliefitöissä minua kiinnostaa erityisesti se, kun kaksi pintaa kohtaa toisensa, muodostaen kokonaisuuksia, jotka näyttäytyvät vasta kun sadat, joskus tuhannetkin elementit kootaan päällekkäin. Olen leikitellyt töissäni painetun ja painamattoman, erilaisen paperin, tasojen ja leikkausten suhteella.

Ripples -näyttelyssä nähtävissä reliefitöissäni olen hyödyntänyt laserleikkuria saadakseni aikaiseksi täysin Identtistä ja mekaanista jälkeä, jota olisi muuten mahdoton saavuttaa. Elementtien leikkaamisen jälkeen olen alkanut kokeilemaan miten eri tavoin materiaalia voisi järjestää, sen tälläkin kertaa ollessa aivan muuta, kuin aluksi olin ajatellut.


Minkälainen työskentelysprosessi on?

Etsin uusia keinoja vastata maailmaan ympärilläni ja koen että työni on paljolti eräänlaista kaaoksen jäsentelyä. Tyylini on puhtaasti abstraktia ja minulle on tyypillistä työstää teostani niin kauan kun saan karsittua kaiken ylimääräisen pois, jättäen jäljelle vain olennaisen, mitä se kulloinkin minulle on. Inspiroidun jatkuvasti erilaisista materiaaleista ja pohdin paljon, miten niitä voisi hyödyntää omassa työskentelyssäni.

Painotan nykyään tietoisesti prosessia, joka minulle tarkoittaa vaihetta, joka saattaa viedä teoksen suuntaan, jota en sen edes aluksi tiennyt ottavan. Teen teosteni pohjatyötä paljon tietokoneella ja minulle on tärkeää, ettei aluksi ajattelemani rajoita lopputulemaa liikaa ja jottei tekeminen muuttuisi tuotannoksi.


Mistä innostut tällä hetkellä?

Olen tällä hetkellä monen uuden äärellä, niin ajatuksien kuin tekemisen kanssa ja toivoisinkin, että vuorokaudessa olisi enemmän tunteja.

Inka Bell, Sticks, Blind embossing or/and relief print, 2019

Mitä projekteja sulla on tulossa?

Minulla on seuraava yksityisnäyttelyni HAM-galleriassa loppuvuodesta 2020. Olen tehnyt hiljaista ajatustyötä näyttelyyn ja teemaan liittyen jo useamman vuoden, joten odotan mielenkiinnolla millaiseksi se lopulta kulminoituu. Ensi keväänä olen mukana näyttelyssä, jossa syvennyn enenevissä määrin kaksiulotteisen ja kolmiulotteisen suhteeseen, sekä paperin luonteeseen ja merkitykseen.


Inka Bell oli osa Marcyn Ripples -näyttelyä 2019.


bottom of page